Especial Eleccions Portugal (Canal 3/24) / Portugal Elections Special (Channel 3/24) [CA]

[CA] Anàlisi dels passats comicis a Portugal per Héctor Sánchez Margalef, investigador del CIDOB, i Manuel Salvador Gomes de Araújo, professor de l’Institut Politècnic de Porto i psicòleg social.

[EN] Analysis of past elections in Portugal by Héctor Sánchez Margalef , researcher at CIDOB, and Salvador and Manuel Gomes de Araujo, professor at the Polytechnic Institute of Porto and social psychologist.

Què en penses?